Bråda tider för gemensam upphandling

År 2019 skedde en omdaning inom gemensam upphandling. Till följd av ny rättspraxis om offentlig upphandling ska kunderna förbinda sig till ramavtalen innan upphandlingen utlyses samt uppskatta och meddela beloppet som de kommer att upphandla för under avtalet. I början av året trädde dessutom i kraft en lagändring som gav Hansel många nya kunder. Det innebar att det blev än viktigare med heltäckande kartläggning av kundernas behov och med marknadsdialog.

För att ge kunderna tillräckligt med tid för att fatta beslut om att ansluta sig utlyste Hansel konkurrensutsättningarna för 2019 och 2020 redan i juni 2019.

Hansel påbörjade sju konkurrensutsättningar för ramavtal för nya kunder gällande livscykeltjänst vid upphandling, livsmedel, kontorsmaterial, rengöringsmaterial, el- och portföljhanteringstjänst, leasingtjänster och teleoperatörstjänster.

”Kunderna välkomnade de nya konkurrensutsättningarna och 650 nya kunder anslöt sig till ramavtalen.”

Trots den snäva tidsramen och de ändrade processerna till följd av den nya rättspraxisen välkomnade kunderna de nya konkurrensutsättningarna och 650 nya kunder anslöt sig till ramavtalen. Det totala avtalsbeloppet uppgick till 150 miljoner euro per år. Hansel påbörjade dessutom två konkurrensutsättningar för hela den offentliga förvaltningen (underhållstjänster för bilar och tågresetjänster) och tre konkurrensutsättningar för statliga kunder (rekryteringstjänster, VIRVE-terminalenheter och beställningskörningar).

Flera nya kontraktsleverantörer

Under året påbörjades också åtta dynamiska inköpssystem om rörliga varu- och servicegrupper, nämligen revisorstjänster och intern revision, datakommunikation, datakommunikationsutrustning, lagrings- och backup-utrustning, utrustning för byggande och VVS/el/automation, kontorsmöbler samt mjukvarurobotar och artificiell intelligens.

Antalet Hansels kontraktsleverantörer ökade betydligt genom de dynamiska inköpssystemen. Vid utgången av året hade Hansel 478 kontraktsleverantörer, av vilka 223 var små och medelstora företag (47 procent). Kontraktsleverantörerna hade över 4 300 underleverantörer.

Utöver gemensamma upphandlingar infördes under året en tjänst för små upphandlingar inom den offentliga förvaltningen för sådan upphandling av it-konsultering, kontorsmöbler och iOS/MacOS-enheter som underskrider det nationella tröskelvärdet för upphandling.