Upphandlingsexperter bistår kunderna

Kunderna kan anlita våra experter som hjälp både vid minikonkurrensutsättning vid gemensam upphandling och i egna konkurrensutsättningar. Garanter för god service är – utöver våra experter på konkurrensutsättning – vår kundtjänst som svarar snabbt på kundernas frågor om våra tjänster.

Upphandlingsstöd är konkurrensproffs

De tio experterna i teamet för upphandlingsstöd synar och kommenterar dagligen avgiftsfritt material från minikonkurrensutsättningar som våra kunder genomför inom gemensamma upphandlingar. Kunder som har ont om resurser eller tid kan också anlita oss för att genomföra minikonkurrensutsättningen som köptjänsten Miniplus. År 2019 genomförde vi 75 Miniplus-konkurrensutsättningar (2018: 53 projekt) och fakturerade totalt 170 000 euro för dem (2018: 153 000 €).

De nya kommunala kunderna och den nya arbetsmodellen med dynamiska inköpssystem (DIS) har som förväntat ökat antalet förfrågningar om assistans. År 2019 hade våra kunder 12 dynamiska inköpssystem. Flest Miniplus-uppdrag hade vi som interna konkurrensutsättningar inom DIS Företagshälsovårdstjänster 2018–2024.

För att stöda kunder ordnade vi under året flera assistanskliniker för minikonkurrensutsättning inom enskilda gemensamma upphandlingar. Syftet var att hjälpa kunderna med att själva genomföra en lyckad minikonkurrensutsättning och lära sig använda de formulärmallar som vi har tagit fram. Den positiva feedbacken på klinikerna uppmuntrar oss att ordna fler tillfällen i framtiden.

Våra experter deltar i kundernas konkurrensutsättningar

År 2019 medverkade experter från Hansel i flera, omfattande konkurrensutsättningar för enskilda kunder. Sammanlagt genomfördes 188 kundspecifika upphandlingar vars kontraktsbelopp motsvarade anskaffningar för långt över 600 miljoner euro. Experternas arbetsinsats i dessa projekt uppgick till över 1 700 årsverken. Detta var en ökning med något mindre än 10 procent jämfört med föregående år.

Omfattningen av de kundspecifika upphandlingarna varierade från stora it-system till enskilda anordningar och tjänster. Kundtillfredsställelsen med konkurrensutsättningstjänsterna var lika hög som under tidigare år (allmänt betyg 4,6/5).

Kundtjänsten hjälper framåt

Kundtjänsten hjälper både kunderna och kontraktsleverantörerna i alla deras frågor om våra tjänster. Numera är chatten den populäraste kontaktkanalen. Jämfört med föregående år såg vi en markant ökning i mängden e-postmeddelanden till kundtjänsten, medan kontakterna per telefon minskade. Under hösten 2019 säkerställde kundtjänsten att våra nya kommunala kunder smidigt kunde ta del av våra tjänster. Det innebar bland annat hjälp med registreringar i vår webbtjänst och deltagande i kundutredningar hos kommunala organisationer.