Utvecklingen av gemensam upphandling

Gemensam upphandling per kategori

Tusen euro 2019 2018 2017 2016 2015
Kategori
Fordons- och logistiktjänster 97 113 93 457 78 745 80 798 65 317
Experttjänster 135 006 106 406 86 519 81 615 71 731
Livsmedel och restaurangtjänster 25 779 25 199 21 461 18 772 18 648
Energi 82 381 87 199 99 528 108 574 114 270
HR- och hälsovårdstjänster 78 008 73 560 72 891 73 381 69 751
It-utrustning 76 275 87 409 84 259 63 324 49 552
Inredning och kontorstjänster 44 944 60 414 67 039 61 228 62 214
Datorsalstjänster och -utrustning 60 279 58 522 50 685 37 687 26 748
Rese- och mötestjänster 97 917 87 324 81 674 79 164 76 576
Programvara 53 450 44 871 37 660 31 697 29 728
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 39 232 36 132 31 350 28 386 23 671
Ekonomi- och finanstjänster 52 105 64 224 55 522 44 369 36 261
Datakommunikation 32 156 45 732 39 954 36 575 34 786
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 25 028 24 764 19 193 24 963 17 323
Totalt 899 673 895 213 826 482 770 533 696 575

Kategoriindelningen inom upphandling ändrades i samband med organisationsändringen hösten 2019. Numera finns det 14 kategorier i stället för 17. I redovisningen har uppgifterna förts in retroaktivt under de nya kategorierna.

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2019
It-konsultation 91 287
Företagshälsovårdstjänster 67 837
Datorsals- och kapacitetstjänster 51 889
Microsoft 49 866
Inrikes inkvartering och mötestjänster 43 004
Datorer 42 062
El 39 942
Utrustningsleasing 38 264
Bilar 37 931
Reguljärflyg 32 664
Städtjänster 31 940
Drivmedel 30 431
Tunga fordon 20 450
Ledningens konsulttjänster 19 299
Telefoni 16 427
Övriga totalt 286 379
Totalt 899 673