Väsentlighetsanalys

Företags- och ägararrangemang medförde betydande omvärldsändringar för oss hösten 2019. Därför blev det också aktuellt att uppdatera väsentlighetsmatrisen som styr vårt hållbarhetsarbete. Som hjälp i det genomgripande arbetet anlitade vi en utomstående expert som faciliterade processen och intervjuade våra intressentgrupper för att skapa en bild av vilka aspekter av hållbar upphandling som är de viktigaste.

Detta skedde vid en intressant tidpunkt då kunder inom kommunsektorn nyligen hade fått tillgång till våra tjänster. Kommunala intressegrupper deltog i intervjuerna och berättade om sina förväntningar. Hållbarhetsaspekterna är också mer framträdande i den nya regeringens regeringsprogram, vilket också sporrar oss att intensifiera arbetet för att ta fram bättre processer.

Som underlag sammanställde vi en lång lista på väsentlighetsfaktorer, vilka i workshopar gallrades ner till de viktigaste hållbarhetstemana. Hållbarhetsgruppen lämnade ett förslag till ny väsentlighetsmatris till ledningsgruppen, som godkände förslaget 8 oktober 2019. Den slutliga matrisen omfattar nio indikatorer. Klicka på bollarna i matrisen för mer information.