Kommuner visar intresse för att utveckla upphandlings­verksamheten

Efterfrågan på utvecklingstjänster inom upphandlingar var god 2019 och resulterade i en omsättning på 345 000 euro (2018: 338 000 euro). År 2019 genomförde Hansel sammanlagt 23 utvecklingsuppdrag, av vilka de till penningvärdet största gällde Helsingfors stad, Polisstyrelsen och Traffic Management Finland Ab.

Utvecklingsuppdragen anknöt exempelvis till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, kontraktshantering och utveckling av leverantörssamarbetet. Inriktade projekt används för att lösa kundernas enskilda problem, och tjänsten Utvecklare av upphandling lämpar sig för mer omfattande och långvariga uppdrag. I det senare fallet flyttar Hansels utvecklingschef in i kundens organisation för en överenskommen tid.

Enheten för utveckling av upphandlingsverksamhet har också deltagit aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino). Värdet på Hansels arbetsinsats för kompetenscentret uppgick till 139 000 euro. Hansels utvecklare deltog också i Finansministeriets och Kommunförbundets åtgärdsprogram Verkningsfull offentlig upphandling.

Ta del av våra kundcase

Traffic Management Finland: Bygga upp upphandlingsverksamhet med gemensamma krafter
Polisstyrelsen: Nya tag i polisens upphandling med Hansels utvecklingstjänster

Nyckeltal för utvecklingsenheten

  • Omsättning 345 000 €
  • Verksamhet inom Keino 139 000 €
  • Utveckling av den kommunala upphandlingsverksamheten 149 dagsverken
  • Utveckling av den statliga upphandlingsverksamheten 246 dagsverken
  • Nulägesanalyser 9 st.
  • Upphandlingsanalyser 6 st.
  • Utvecklingsuppdrag inom upphandling totalt 23 st.