Hansel på Finlandsturné

Hansels höstturné besökte 14 orter, med start i Rovaniemi 25 september och slutdestination i Tavastehus 4 december. Vi träffade nästan 400 kunder och berättade för dem om fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat och om Hansels tjänster. Vi beskrev bland annat utbudet vid kommande gemensamma upphandlingar och handledde kunder med att logga in och registrera sig i webbtjänsten.

Efter evenemangen skickade vi en feedbackförfrågan till deltagarna, som gav oss det fina snittbetyget 4,4 på skalan 1–5! Redan under turnén var det många kunder som sade att det är viktigt att Hansel kommer i personlig kontakt med kunder över hela landet.

”Presentationerna var bra och det är kul att Hansel nu har ett ansikte.”

Syftet med turnén var att kunderna ska lära känna Hansel som upphandlingspartner och höra om de tjänster som vi erbjuder. Många av de nya kunderna tog till sig vårt utbud under hösten och anslöt sig till ramavtalen.

I evenemangen deltog verkställande direktör Anssi Pihkala, vice verkställande direktör Raili Hilakari och kunddirektör Maritta Mäkelä. På alla orter fick de flankstöd av experter på gemensam upphandling och av kundchefer.

Med positiva erfarenheter av turnén i bagaget kommer vi säkert att ordna motsvarande evenemang även i framtiden kring något lämpligt tema som är aktuellt för kunderna.

Kundforum

Hansel ville samla en representation för den utvidgade kundkretsen som ett nytt nätverk inom Kundforum. Under hösten skapades en grupp på tjugo personer som bidrog med synpunkter till utvecklingen av Hansels verksamhet, fungerade som bollplank och spred bästa praxis. Forumet sammanträde första gången i januari 2020.