Resandets ABC vars en temadag späckad med information, glädje och möten

Resandets ABC samlade experter och serviceleverantörer inom rese- och mötestjänster 12 mars 2019. Under temadagen kunde kunderna ta del av ett gediget faktapaket om upphandlingskontrakt på området samt aktuella frågor inom reseadministrationen.

I evenemanget deltog nästan 200 proffs inom rese- och eventadministration och en stor skara kontraktsleverantörer från hela Finland och även från utlandet.

Deltagarna kunde ta del av vad utställarna hade att bjuda på samt bekanta sig med utvecklingsprojekt, nätverka och dela med sig av bästa praxis.

Moderatorer var kategoricheferna Pia Degerholm och Minna Isoherranen från Hansel.

”Vi ville bjuda deltagarna på information, inspiration och möjligheter att lära känna både kontraktsleverantörer och kolleger från andra organisationer. Det lyckades vi med. Kunderna berömde den varma atmosfär som de såg som ett resultat av Hansels rese- och mötestjänsters nära samarbete med olika aktörer”, säger Minna Isoherranen.

Expertinläggen under dagen handlade om bland annat säkerhet, hållbarhet och digitala framsteg. Hansels kontraktsresebyråer höll på evenemangsplatsen mobilkliniker där gästerna kunde orientera sig i mobilbokningarnas värld.

Effektiva workshopar

Utöver att lyssna på föredrag fick deltagarna också ge sig i kast med hållbarhetsfrågor och diskutera utveckling av rese-, mötes- och eventadministrationen i workshopar som leddes av experter från Hansel. De intensiva workshoparna väckte stort intresse och livliga diskussioner.

Utvecklingschef Mika Hänninen från Hansel ledde workshopen om mötes- och eventadministration.

”Workshopen sprudlade av energi och idéer, det rådde ingen brist på nytänkande”, berömmer Hänninen.

Framträdande diskussionsteman var övergripande stöd av eventadministrationen i organisationerna samt spridning av bästa praxis och transparent verksamhet. Att ta vara på nya tekniska möjligheter och bygga nätverk sågs också som viktigt.

Nätverkande var ett stort tema också i andra diskussioner under dagen, och samarbetet har fortsatt livligt efter evenemanget.

”Resandets ABC har en Yammer-grupp där man diskuterar frågor kring upphandlingskontrakt och rese-, mötes- och eventadministrationen i en positiv anda. Tidvis ordnar vi evenemang om resande och mötes- och eventadministration. Planeringen av följande träff är redan igång”, berättar Minna Isoherranen.

Resandets ABC-dag i siffror

  • 70 kontraktsleverantörer
  • 92 pappersflygplan
  • 70 ballonger
  • 3 workshopar
  • 4 mobilomröstningar
  • 5 Youtube-videor
  • Hundratals experter på rese- och mötestjänster
  • 1 Perttu Pölönen