Verktyg för bättre upphandlings­ledning

Hansels mål är att öka öppenheten i förvaltningen och hjälpa kunderna att utveckla sin upphandlingsverksamhet med olika slags verktyg. År 2019 fanns det tre avgiftsfria tjänster, nämligen Hankintatutka, Upphandlingspuls och Granskaupphandlingar.fi. De som behöver mer grundlig analys av data eller vill utveckla sin upphandlingsverksamhet kan anlita Hansels experter.

I augusti lanserade vi ett nytt, e-verktyg för utveckling av upphandlingsverksamheten. Verktyget används för bedömning av maturiteten av upphandlingsverksamheten i en organisation. Det hjälper att identifiera de största utvecklingsbehoven och att utvärdera bästa upphandlingspraxis ur olika intressentgruppers perspektiv och i förhållande till andra organisationer.

Det är ett självvärderingsverktyg för den offentliga upphandlingsverksamheten och den består av ett kort och ett långt frågeformulär samt rapportering. Frågorna besvaras av upphandlingsspecialister samt andra experter och ledare i organisationen. Hansels kunder använder verktyget gratis via vår webbtjänst.

Upphandlingspulsen tar pulsen på upphandling

Upphandlingspulsen, som togs i bruk 2018, samlar upphandlingsdata från en organisation till en lätthanterlig helhet. Hösten 2019 fick också de första kommunala kunderna ta del av analyser från Upphandlingspulsen.

Deltagarna i Keino-akademin för ledning av hållbar och innovativ upphandling kunde granska sina upphandlingar ur olika perspektiv. Ett nytt nyckeltal är koldioxidavtryck vars mätare pilottestades och infördes i större skala i början av 2020.

Upphandlingspulsen är en tjänst för visualiserade presentationer för enskilda upphandlande enheter där det framgår vad enheten har köpt, av vilken leverantör och när.

Städer med i prisbelönad upphandlingsdatatjänst

Inköpsfakturadata från Helsingfors och Vanda publicerades i tjänsten Granskaupphandlingar.fi i november. Granskaupphandlingar.fi är en lättanvänd offentlig webbtjänst där man kan granska ur olika perspektiv vad som köpts för skattemedel. Webbplatsen lanserades i september 2017 med statliga uppgifter. Att de första städerna har gått med i tjänsten bidrar till insynen i förvaltningen.

Vid planeringen av tjänsten fästes speciell uppmärksamhet vid att det ska vara enkelt att söka information och att webbplatsen ska vara visuellt tilltalande. Detta lyckades över förväntningarna, och den banbrytande finländska webbtjänsten som för samman förvaltningen och medborgarna har till och med rönt internationell uppmärksamhet.

Den information som publiceras om upphandlingar har med stöd av offentlighetslagen redan tidigare varit offentlig men att få ta del av den har krävt att man lämnar en begäran om information hos den ifrågavarande organisationen. Med andra ord var det svårt att få fram information och begäran om information band dessutom upp resurser både hos frågeställaren och den svarande organisationen. Nu finns dessa data i lättillgängligt format i en tjänst.