Förändring hägrar

Fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat bereddes i över ett år, vilket gav medarbetarna gott om tid att lära känna varandra och verksamheten i det andra bolaget. Personalchefen träffade medarbetarna på KL-Kuntahankinnat personligen sommaren 2018 och i augusti samlades hela personalstyrkan för första gången. Ett av de första stegen tillsammans var att inrätta en kanal på Teams för diskussioner och information.

Under hösten 2018 fick medarbetarna från KL-Kuntahankinnat bekanta sig med de renoverade lokalerna i Posthuset och alla deltog i förändrings- och strategiworkshopen. Efter julfesten blev det paus i de gemensamma mötena, på grund av timeout i beredningen av fusionen som sköts upp till september 2019. Medarbetare från Hansel fortsatte ändå att besöka Kommunernas hus och presentera olika funktioner. Statusrapport om beredningens framskridande ingick också i varje infomöte för personalen.

Nya tag sommaren 2019

Medarbetarna på både Hansel och KL-Kuntahankinnat firade den annalkande fusionen med en gemensam lunch i juni, strax före semestersäsongen. I augusti 2019 var det dags att samlas för förändringscoachning och diskutera berättelsen om det nya Hansel, både internt och för externa för intressentgrupper. Man samlades också under informella tecken på en gemensam sommarfest, med både gemytlig samvaro och funderingar kring det egna förhållandet till framtiden under ledning av paraidrottare Toni Piispanen.

Den 2 september var det äntligen dags och de nya medarbetarna tog plats på Posthuset. De hälsades varmt välkomna och fick redan under första dagen lära sig om nya arbetsverktyg och andra praktiska saker på arbetsplatsen. Nykomlingarna fick också ett överlevnadspaket, innehållande bland annat ”energikost” i form av Sisu-pastiller och en antistressboll för tuffa stunder.

Förändringsledningen i den nya Hansel-organisationen fortsätter med värdediskussioner och genom att erbjuda cheferna verktyg med vilka de kan stöda medarbetarna. Några månader efter fusionen intervjuade personalchefen alla medarbetare som kommit från KL-Kuntahankinnat och kände av stämningen bland dem.

Kollektivavtal och samarbetsverksamhet med personalgrupperna

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram av PALTA ry (Arbetsgivarna för servicebranscherna) och De Högre Tjänstemännen YTN rf. De personer som flyttats över från KL-Kuntahankinnat Oy omfattas fram till 31 mars 2020 av Avaintyönantajat Avainta ry:s kollektivavtal. Ett nytt kollektivavtal för alla medarbetare förhandlas för närvarande med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Bolagets personal med undantag för verkställande direktören ska omfattas av detta avtal. I enlighet med kollektivavtalet representeras personalen av en förtroendeman, som personalen väljer inom sig, och hens ersättare. Personalens intressen bevakas också av en personalförening (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), som hör till De Högre Tjänstemännen YTN rf. Ungefär hälften av de anställda på Hansel är fackanslutna. Kollektivavtalet och anvisningar gällande anställningar finns på bolagets intranätsidor.