Bredare kompetens

I början av september fick vi många nya kolleger av medarbetare som flyttade till Hansel från KL-Kuntahankinnat. Vi hade lärt känna varandra under beredningen av fusionen och vi såg fram emot att få dela kontor med dem. De första månaderna upptogs av att lära sig nya saker och bygga upp gemensamma rutiner.

Heidi Litmanen är upphandlingsexpert i enheten Upphandlingsstöd. De nya uppgifterna avviker ganska mycket från hennes tidigare assisterande uppgifter, och de första konkurrensutsättningarna för kunder är intressanta.

”Det är intressant att lära sig någonting helt nytt och hjälpa kunder att få de varor och tjänster de behöver”, sammanfattar Heidi.

Trevliga och kunniga människor

De nya medarbetarna berättar att flytten till en större organisation har inneburit ändringar i arbetssätten. Arbetsuppgifterna är snävare eftersom en person inte längre hanterar ett upphandlingskontrakt från början till slut, men i gengäld får man verkligen sätta sig in i sitt ansvarsområde.

Harri Ojala är nybliven kategorichef inom säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Han har sysslat med sina första förstudier och slutför de första konkurrensutsättningarna under 2020. Harri berömmer hur lätt det har varit att bli en av medarbetarna på Hansel.

”Det har varit intressant att diskutera bland annat marknaden inom min sektor med nya kolleger och aktörer. Jag ser också fram emot samarbetet i projektgrupperna för förestående ramupphandlingar, med mycket mångsidig kompetens”, säger Harri.

Den goda stämningen och entusiasmen i teamen får beröm av nykomlingarna. Alla är ense om att Posthuset har ett prima läge och att man lätt lär känna kollegerna och arbetssätten i ett modernt aktivitetsbaserat flexkontor.

Intresse för Hansels serviceutbud

Konkurrensutsättningskonsulterna genomför både kundspecifika konkurrensutsättningar och deltar i konkurrensutsättningar vid gemensam upphandling. Antti Tuukkanen har redan varit med om det förstnämnda och ska nu ta itu med en gemensam upphandling.

”Jag har fått mycket stöd i mina projekt av de kunniga juristerna. Just nu läser jag på arbetsinstruktionen för gemensam upphandling”, säger Antti som arbetat med konkurrensutsättning även tidigare.

Möjligheten att arbeta självständigt och oberoende av fysisk plats passar utmärkt för kundchef Minna Halonen som bor på två orter. Hennes arbetsuppgifter handlar om att känna kundernas behov och hon reser runt för att betjäna kunder speciellt i Tavastland, Birkaland och Österbotten.

”Jag deltog aktivt i beredningen av integrationen. Nu är det kul att besöka kunder och diskutera lösningar som kan underlätta och utveckla deras upphandlingsverksamhet. Jag har ett förflutet i en av KL-Kuntahankinnats kundorganisationer och har säkert en fördel i säljarbetet av att ha suttit på vardera sidan av förhandlingsbordet”, säger Minna.