Moderna rapporteringslösningar underlättar vardagen

Leda genom information låter som en klyscha, men i upphandlingsvärlden är det en livsviktig funktion. För att vi ska kunna ge våra kunder service, behöver vi veta vad de behöver. Vi har genom åren samlat enorma mängder data om gemensam upphandling och nu använder vi dem för olika ändamål.

Den viktigaste datakällan är rapporterna från våra kontraktsleverantörer. Vi håller för närvarande på att implementera ett nytt system i Hansels rapporteringstjänst. Vi vill ha mer detaljerad information om vad kunderna köper som underlag för upphandlingsledningen. I de flesta fall går vi på djupet med varje köp, ända ner på produktnivån. Den exakta informationen behövs för att vi ska känna våra kunder och i framtiden bättre kunna genomföra upphandlingar utifrån deras behov.

Noggranna proffs

Allt detta förutsätter modern teknik samt kunniga controller och analytiker. Vi har redan länge använt en BI-lösning som är mycket populär bland våra experter. För oss är det en hederssak att informationen i systemet är riktig. Man måste kunna lita på sina data, annars är de värdelösa.

Vi har dessvärre ett litet problem med de otaliga rapporter som genererats i systemet under åren. Det går alltid att be analytikerna sammanställa nya rapporter, men det är ytterst sällan som någon berättar att en rapport inte längre behövs. År 2020 kommer vi att rensa bland rapporterna samtidigt som vi implementerar en ny version av BI-systemet.

Vi kommer att ge våra kunder intressant insyn i deras inköp på servicesidorna och för allmänheten tillhandahåller vi information om offentliga upphandlingar på Granskaupphandlingar.fi. En positiv nyhet i slutet av 2019 var att Helsingfors och Vanda anslöt sig till tjänsten. Vi fortsätter gärna att implementera tjänsten hos andra städer och kommuner under 2020.

Hansel deltar i Kunskapsspurten

Den offentliga förvaltningen utvecklade ledning genom information i projektet Kunskapsspurten 2017–2019. Målet var att ta fram verktyg och sprida bästa praxis, öka transparensen i förvaltningen och dela med sig av erfarenheter. Hansel har på Kunskapsspurtens webbplats lagt ut fallstudier och aktuella siffror om upphandlingsledning, samt varit medarrangör på olika evenemang. Robusta beslut bygger på analyser av högkvalitativa och mångsidiga data. Den första Kunskapsspurten fokuserade på kulturförändringar och helhetshantering. I den planerade fortsättningen 2020–2021 är fokus på att förankra handlingsmodeller och öka användningen av de framtagna tjänsterna.

www.tietokiri.fi