Miljömärken 2019

På Hansel börjar utredningen av hållbarhetsaspekterna redan vid planeringen av en konkurrensutsättning. Hansel har i tio år haft ett miljömärke som bevis på hållbar gemensam upphandling. Nedan berättar vi närmare om miljömärket och vilka upphandlingar som fått det.

Mål för beaktandet av miljöaspekterna är bland annat att

 • minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten
 • minska kemikaliseringen av miljön, det vill säga användningen av skadliga ämnen
 • minska utsläppen av växthusgaser (bl.a. CO2)
 • minska mängden avfall
 • minska användningen av icke-förnyelsebara naturtillgångar och använda förnyelsebara naturtillgångar på ett rationellt sätt
 • bevara den biologiska mångfalden
 • främja miljöpositiva innovationer
 • främja en hållbar livsstil.

Om man i ett ramavtal har kunnat beakta miljöaspekterna i enlighet med två eller flera av de kriterier som Hansel fastställt, tilldelas ramavtalet Hansels miljömärke. Vid utgången av 2019 hade 64 av de 91 gällande upphandlingarna (2018: 55 av 88) beviljats miljömärke, vilket motsvarar 70 procent (2018: 63 %).

Om det inte är möjligt att beakta miljöaspekterna i upphandlingen eller om det endast finns en möjlig aspekt att beakta, dokumenteras detta i enlighet med bolagets interna anvisningar. Det är inte alltid möjligt att beakta miljöaspekterna på grund av upphandlingsobjektets karaktär. Exempelvis när det gäller upphandling av tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att beakta miljöaspekter. 

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna

 • 1 vid fastställandet av upphandlingsbehovet eller
 • 2 vid fastställandet av kraven gällande upphandlingens syfte eller
 • 3 i lämplighetskraven eller
 • 4 i jämförelsekriterierna eller
 • 5 i avtalsvillkoren.

 

Fordons- och logistiktjänster
Bilutrustningstjänster 2018–2022 2 4 5
Biluthyrnings-, minileasing- och Car Sharing-tjänster 2017–2019 (2021) 2 3
Bilar inklusive tjänster 2017–2019 (2021) 2 4
Flyttjänster 2018–2020 (2022) 1 3 5
Byggande och VVS/el/automation 2019–2023 1 2 3 5
Tunga fordon 2017–2019 (2021) 2 3 5
El- och VVS-utrustning 2015–2019 2 3 5
Arbetsredskap och utrustning 2015–2019 2 3 5
Experttjänster
It-konsultation 2015–2019 3 5
Livsmedel och restaurangtjänster
Livsmedel och non-food-produkter 2015–2020 1 2 3 4 5
Restaurangtjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Energi
Gaser 2017–2019 (2021) 3 5
Flytande bränslen 2017–2019 (2021) 2 3 5
Elupphandling och öppen leverans 2018–2022 2 3
Prissäkring på el inklusive tjänster 2018–2020 (2022) 1 2
HR- och hälsovårdstjänster
Företagshälsovårdstjänster 2013–2018 3 4 5
It-utrustning
Presentationsutrustning inklusive tjänster 2016–2018 (2020) 2 3 5
Mobila enheter inklusive tjänster 2015–2017 (2019) 1 2 3 5
Ruggade datorer 2018–2020 (2022) 2 5
Datorer för kontor och mobil användning (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Utskriftsmiljö som helhetsservice 2015–2019 2 3 5
Utskriftsenheter inklusive tjänster 2017–2019 (2021) 2 5
Datorer 2018–2020 (2022) 2 4 5
Datorer iOS/MacOS 2018–2022 2 5
Inredning och kontorstjänster
Förmedling av tidskrifter 2015–2019 2 3 5
Tryckeritjänster 2014–2018 1 2 3
Tryckeritjänster 2018–2022 2 3
Kontors- och it-utrustning 2016–2018 (2020) 2 3 5
Kontorsmöbler 2019 (temporär) 2 3 4 5
Kontorsmöbler 2019–2025 2 3 5
Förmedling av litteratur på främmande språk 2014–2018 2 3 4 5
Datorsalstjänster och -utrustning
Datorsals- och kapacitetstjänster 2013–2019 1 3 4 5
Utrustning för datorsalsnätverk 2015–2017 (2019) 2 3 5
Servrar och integrerade lösningar inklusive tjänster 2017–2021 2 4 5
Lagrings- och backup-utrustning inklusive tjänster 2015–2017 (2019) 2 3 5
Lagrings- och backup-utrustning inklusive tjänster 2019–2023 1 2 5
Rese- och mötestjänster
Inkvarteringstjänster i Bryssel 2015–2016 (2018) 2 3 5
Serviceflygtjänster 2018–2021 2 3 5
Tågresetjänster 2011–2019 1 5
Inrikes mötestjänster 2015–2017 (2018) 2 3 4
Inrikes mötes-, evenemangs- och rekreationstjänster 2019–2020 2 5
Inrikes inkvarteringstjänster 2015–2016 (2018) 2 3 4
Inrikes inkvarteringstjänster 2019–2020 (2022) 2 5
Inrikes långtidsboendetjänster 2018–2021 2 3
Båtresetjänster 2015–2018 3 5
Båtresetjänster 2018–2021 (2022) 3 5
Resebyråtjänster 2016–2018 (2020) 3 5
Reguljärflyg 2017 (2018) 1 3 5
Reguljärflyg 2019–2020 (2021) 1 2 3 5
Charterflygtjänster 2018–2021 2 3 5
Utrikes inkvarteringstjänster 2019–2020 (2022) 2 5
Programvara
Lösning för elektronisk konkurrensutsättning 2015–2023 1 3
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial
Generella tjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Städtjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Ekonomi- och finanstjänster
Leasingtjänster 2013–2017 2 3
Leasingtjänster 2018–2022 1 2 3 5
Betalningslösning 2018–2023 (2024) 1 2
Datakommunikation
Utrustning för långdistansnätverk (WAN) 2015–2017 (2019) 2 3 5
Utrustning för lokala nätverk (LAN och WLAN) 2015–2017 (2019) 2 3 5
Datakommunikationstjänster 2014–2018 1 2 4
Datasäkerhetsutrustning 2015–2017 (2019) 2 3 5
Videokonferensutrustning 2017–2021 1 2
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster
Säkerhetsmateriel 2017–2019 (2021) 2 3 5
Säkerhetstjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5

Gemensamma upphandlingar i vilka man beaktat miljöaspekten

Kategori Gemensamma upphandlingar 2019, mn € Hänsyn till miljön 2019, mn € Hänsyn till miljön 2019, % Hänsyn till miljön 2018, % Hänsyn till miljön 2017, %
Fordons- och logistiktjänster 97,1 83,0 86 92 100
Experttjänster 135,0 87,1 65 67 76
Livsmedel och restaurangtjänster 25,8 25,8 100 100 100
Energi 82,4 73,6 89 99 100
HR- och hälsovårdstjänster 78,0 57,6 74 85 83
It-utrustning 76,3 68,3 90 99 98
Inredning och kontorstjänster 44,9 44,8 100 100 100
Datorsalstjänster och -⁠utrustning 60,3 60,3 100 100 100
Rese- och mötestjänster 97,9 97,9 100 99 92
Programvara 53,4 0,4 1 1 1
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 39,2 39,2 100 100 100
Ekonomi- och finanstjänster 52,1 38,3 73 85 96
Datakommunikation 32,2 10,1 31 52 49
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 25,0 16,0 64 54 70
Totalt 899,7 702,6 78 84 87
Redovisningen av miljömärken har i rapporteringen om 2019 preciserats från övergripande upphandling till segment, vilket har föranlett små justeringar i siffrorna för tidigare år.

 

Perspektivet breddades i slutet 2019 till att omfatta samtliga hållbarhetsaspekter och Hansel införde en mer omfattande hållbarhetsanalys. Två upphandlingar granskades enligt den mer ingående analysen under slutet av året.