Hansels medarbetare som hållbarhets­ambassadörer

Hansel besitter i enlighet med sin strategi den bästa expertisen inom offentlig upphandling i Finland. Vi vill också ligga i framkant inom hållbar upphandling med samhällseffekt, och våra experter är flitiga föreläsare som sprider kunskap och bästa praxis.

År 2019 besökte experter från Hansel bland annat HAUS Kehittämiskeskus, intressentevenemang och kundorganisationer där de berättade om exempelvis dataskyddet vid upphandling, analyser av upphandlingsdata, anbuds- och kontraktsfrågor samt gav exempel på gemensam upphandling.

Hållbarhet har varit ett framträdande tema i experternas anföranden. Vi berättade om öppen förvaltning och tillhandahållande av upphandlingsdata i tjänsten Granskaupphandlingar.fi både i Europaparlamentet och på inhemska forum. Hållbarhet i gemensam upphandling inom offentliga sektorn var temat för en gästföreläsning inom Aalto Executive Education. Våra experter på energianvändning och energimarknaden har också berättat om de hållbara alternativen i våra kontrakt på diskussioner inom energisektorn.

Upphandlingsexperter från Hansel har hållit anföranden under varje period av kompetenscentrum Keinos program för ledarskapsutveckling, den så kallade Keino-akademin. Under det sex månader långa programmet får deltagarna, som representerar 27 organisationer inom den offentliga förvaltningen, fördjupa sig i hållbarhetsledning vid upphandling.

 

21 inlägg, 14 talare