Hansels gröna gärningar

Hansel hör till Green Office-nätverket som i Finland omfattar cirka 150 organisationer. WWF-Finland har tagit fram miljöprogrammet Green Office som ska stärka företagens miljöansvar och minska deras miljöpåverkan.

Hansel tar hänsyn till hållbar utveckling i den interna verksamheten. Bolaget följer upp indikatorerna för el- och pappersförbrukning, resor samt inköp av utrustning och möbler regelbundet. Beräkningarna görs med hjälp av WWF:s klimatkalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats efter ökningar i affärsverksamheten eller antalet anställda.

Nya Green Office-aktioner 2019 var bland annat att ersätta armaturer i de mörkaste arbetsplatserna med led-belysning och att uppmuntra personalen att använda hållbara transportlösningar genom att skaffa gemensamma stadscykelkort för mötesresor. Hansel är hyresgäst i Posthuset, som 2019 beviljades miljöcertifikat enligt LEED-systemet.

Vår miljöpåverkan

2019 2018 2017 2016 2015
Direkt påverkan, Hansels egen verksamhet CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg
Pappersförbrukning 0,31 0,44 0,83 0,64 0,69
Vägtransporter enligt bränsleförbrukning* 36,13 38,76 40,99 57,31 40,67
Utsläpp motsvarande utbetalda kilometerersättningar 1,91 2,46 1,31 0,93 1,57
Övriga vägtransporter (taxi) 0,59 0,61 0,63 0,88 0,78
Flygtransporter enligt personkilometer 25,05 45,31 37,37 38,77 34,31
Fartygstransporter enligt personkilometer 2,78 0,67 1,12 0,13 1,73
Tågtransporter 0,04 0,02 0,02 0,00 0,12
Elförbrukning** 0,00 0,00 10,44 11,08 13,73
Direkt påverkan sammanlagt 66,81 88,27 92,71 109,74 93,60
Utsläpp hänförliga till anskaffad kontorsutrustning
Mobiltelefoner 2,98 2,87 2,87 2,40 2,93
Datorplattor 0,16 0,00 0,81 0,00 0,32
Bärbara datorer 0,51 4,20 15,56 0,00 0,00
LCD-skärmar 0,23 5,57 63,88 2,62 0,66
LED-tv:n eller -skärmar 1,25 1,87 0,83 0,21 0,00
Multifunktionsskrivare 0,00 0,00 0,82 0,41 0,00
Skrivare 0,00 0,00 0,23 0,00 0,16
Inredning 0,49 12,54 9,90 1,43 1,12
Utsläpp hänförliga till anskaffad utrustning och inredning totalt 5,62 27,05 94,90 7,07 5,19
Direkt påverkan sammanlagt 72,43 115,32 187,61 116,81 98,79
Direkt påverkan per årsverke 0,65 1,28 2,26 1,60 1,35
*Siffran är beräknad på bränsleköp för tjänstebilar.
**År 2019 har 100 % av den köpta elen producerats med förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut och enligt avtalet med uppföljningsgruppen för statens elanskaffning.