Utsikter och mål för 2020

Bolaget fortsätter att genomföra integrationsstrategin som godkändes i november 2019. Ett viktigt element i den nya strategin är hantering av den nya kundkretsen och den därav följande betydande ökningen i upphandlingsvolymen. Bolagets affärsverksamhet kommer enligt förväntningarna att utvecklas positivt, trots att resultatet antas visa förlust fram till 2022. Därefter torde resultatet vända till vinst.