Verkställande direktören har ordet

Förväntningarna ökar – vi svarar på dem

År 2019 var ett speciellt år för Hansel. Under början av året förberedde vi oss för den stora förändringen i september, då vi gick samman med KL-Kuntahankinnat. I ett slag blev hela offentliga förvaltningen i Finland vår kund och vi fick många nya kolleger inom offentlig upphandling. Det var en tuff process, men vi hade förberett oss väl och är nu redo att möta de ökande förväntningarna.

Inom gemensam upphandling var vi till och med proaktiva med att bereda konkurrensutsättningar även för de nya kunderna. Trots att det varit mycket jobb och ont om tid har våra experter utfört ett utmärkt arbete och för det vill jag rikta dem ett stort tack. Framöver kommer vi att satsa på att erbjuda kontrakt inom sådana varu- och servicesektorer som en stor del av kunderna behöver och som lämpar sig för gemensam upphandling.

Rättspraxis om anmälning av upphandlingens omfattning har skärpts, och därför har vi sedan i somras krävt att kunderna på förhand ska meddela om de ansluter sig till ramavtal. Förhandsförbindelse innebär att kunderna måste förbereda och förutse sina anskaffningar på lång sikt, vilket ibland kan vara mycket svårt. Vi bistår dem enligt bästa förmåga genom att erbjuda information om hur våra kontrakt har använts tidigare och ge så noggrann information om kommande konkurrensutsättningar i ett så tidigt skede som möjligt.

”Att expandera till Finlands första inköpscentral för alla offentliga organisationer gav oss mycket större genomslagskraft och ansvar.”

Att expandera till Finlands första inköpscentral för alla offentliga organisationer gav oss mycket större genomslagskraft och ansvar i fråga om utvecklingen av offentlig upphandling. Det har varit glädjande att se det stora intresset hos våra nya kunder för både gemensam upphandling och våra experttjänster. Vi har redan flera aktiva projekt där vi hjälper kunderna med deras konkurrensutsättningar eller tillsammans utvecklar upphandlingsverksamheten eller en aspekt av den.

Regeringen har i regeringsprogrammet tydligt tagit ställning för att höja hållbarhetskraven på offentlig upphandling. Det är en utmaning som vi antar med tillförsikt. Vår nya och mer omfattande hållbarhetsanalys av gemensam upphandling som vi utarbetade 2019 kommer väl till pass och vi har också effektmätare för kundspecifika konkurrensutsättningar. Med dem kan vi dra vårt strå till stacken för att höja hållbarheten i offentlig upphandling och hjälpa kunderna att nå sina strategiska mål.

I ett större Hansel är det också nödvändigt att vi ser över våra arbetssätt. Därför har vi inrättat en compliance-funktion som sammanställer bolagets interna anvisningar och följer upp att de iakttas. Etiska riktlinjer har redan länge varit verksamhetens ryggrad och jag kan intyga att detta inte kommer att ändras. För oss är det mycket viktigt att alltid handla på ett korrekt och jämlikt sätt.

Vi inleder 2020 i ett läge där organisationen har börjat komma till rätta med sin nya form. Under höstturnén har vi också blivit bekanta med många av våra nya kunder. Vi kommer att fortsätta med dessa produktiva möten för ett gott samarbete som sedan januari också stöds av vårt kundforum. Vårt kundlöfte står fast – genom samarbete lyckas upphandlingen!

Anssi Pihkala
verkställande direktör