Nya lärmetoder genom innovationspartnerskap

Om slutresultatet ska vara innovativ, kan det vara smart att inte köra upphandlingen på rutin. Utbildningsstyrelsens upphandling genomfördes som innovationspartnerskap och resultatet blev nytt och framförallt bra läromedel om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.

Syftet med Utbildningsstyrelsens och Sitras samprojekt var att ta fram läromedel för elever i årskurs 3–6 om cirkulär ekonomi och dess möjligheter.

”Vi hade ingen definitiv bild av hur läromedlet skulle se ut. Vad vi ville ha var en lösning med förstklassig pedagogisk kvalitet och huruvida den var digital eller inte, var inget självändamål. Vi ville ha ett lärkoncept med mångsidiga tillämpningar för undervisningen, för aktiv inlärning både i och utanför klassrummet, säger specialsakkunnig Juho Helminen från Utbildningsstyrelsen.

Då vi preciserade målen för läromedlet infann sig misstanken att en traditionell projekteringstävling eventuellt inte skulle ge bästa möjliga resultat.

”Vi hade hört om innovationspartnerskap men vågade inte gå in i det på egen hand. Vi fick en stark intern rekommendation att ta vara på Hansels expertis inom konkurrensutsättning och med Hansels stöd kunde vi försäkra oss om att vi hittade en lämplig innovationspartner.”

Medan sedvanlig offentlig upphandling handlar om konkurrensutsättning av förutbestämda varor eller tjänster svarar innovativ upphandling på ett behov. Upphandlingsprocessen går ut på att deltagarna ska ta fram någonting så nytt, att det på marknaden inte får finnas ens en prototyp av den lösning som erbjuds. Innovationspartnerskap uppmuntrar mycket nära samarbete mellan beställaren och anbudsgivarna.

Färdiga lärvägar

Upphandlingen av det nya läromedlet inleddes med en dialog där anbudsgivarna pitchade sina koncept för Utbildningsstyrelsens och Sitras representanter och fick återkoppling på koncepten. Efter dialogen valdes två av anbudsgivarna ut för följande omgång där de skulle visa upp två pilotlektioner på basis av sina koncept. Pilotlektionerna testades i verkliga skolmiljöer för att se hur bra materialet fungerade i undervisningen och hur mycket stöd lärarna hade av det. Vinnaren som valdes utifrån pilotlektionerna utformade sedan det slutliga läromaterialet.

”Pitchningen och provlektionerna var enormt intressanta. Hansel åskådliggjorde processen och drog upp en tydlig tidsram som hjälpte anbudsgivarna att förstå våra önskemål och hur ett innovationspartnerskap går till”, säger Juho Helminen.

Valet av vinnaren krävde noggrant övervägande. Till slut föll valet på ett videobaserat koncept där fokus var på att aktivera eleverna och anlägga ett globalt perspektiv. Materialet övertygade Utbildningsstyrelsen och Sitra med sin pedagogiska bredd och de färdiga lärvägarna för lärarna.

Omfattande lansering av materialet väntar på att den svenskspråkiga versionen ska bli klar, men responsen på den finskspråkiga versionen har varit entusiastisk. Materialet, som gjordes tillgängligt i slutet av 2019, är gratis för alla lågstadieskolor.

”Innovationspartnerskap var det absolut bästa sättet att konkurrensutsätta det här läromaterialet. Om man är ute efter nya lösningar och inte har färdiga specifikationer på lösningen, då är innovationspartnerskap den absolut bästa upphandlingsmetoden”, säger Juho Helminen.

Ta del av det vinnande läromaterialet (på finska).