Barn lär sig om upphandling

Hansel deltog också i den internationella Barn med på jobbet-dagen 22 november. Det gick livat till på konter med femton gäster i åldern 4–11 år. Högkvarteret för dagen var konferensrummet Hankinta, men barnen bekantade sig också med andra delar av föräldrarnas arbetsplats.

I Hansel-orienteringen fick barnen gå runt på kontoret med en karta i handen. Grupperna svarade rätt på nästan alla frågor. Bland annat fick de veta att bolagets verkställande direktör är Anssi Pihkala, att Hansel har 116 anställda och att det finns tjugo personer med titeln kategorichef.

”Tjugo anställda på Hansel har titeln kategorichef.”

I dagen ingick också en konststund då gästerna pysslade julkort och tecknade Hansels upphandlingskategorier på whiteboardtavlor. Det blev fina visuella återgivningar av exempelvis It-utrustning, Rese- och mötestjänster och Rengöringstjänster och rengöringsmaterial. Det diskuterades länge och väl huruvida dammsugare hör till den sistnämnda kategorin, men det gör de inte. Det går inte att få tillgång till dammsugare utan en person som hanterar dammsugaren.

Den svåraste frågan visade sig vara vad verkställande direktören gör i företaget. Hjärnan fick vila under lite trappmotion och det visade sig att det är hela 108 trappsteg upp till femte våningen i Posthuset. Höjdpunkten under lunchpausen var sannolikt att se en limousin. Dagen avslutades med en gemensam filmstund inför veckoslutet.